Συνδρομή σε πλήρωση δεξαμενών (8-8-2017)


Ο Σύλλογος μας συμμετείχε χθες (8/8/2017) στην πλήρωση των δεξαμενών, αρχικά στο χωριό Γιαννισαίο με τα οχήματα ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ3 και τις δυο υδροφόρες του Δήμου. Στη συνέχεια με τα ίδια οχήματα πραγματοποιήθηκε η πλήρωση της δεξαμενής στην Μεσσαριά.


 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates