Ευχαριστήριο από τον Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Συνετίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΙΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥ


Αρ. Πρωτ. :  67/2017                                                                    

Προς: Σύλλογο Εθελοντών ∆ασοπυροσβεστών Άνδρου

Συνετί Άνδρος, 22 Μαΐου 2017
Αξιότιµοι Κύριοι Εθελοντές ∆ασοπυροσβέστες,

Με την παρούσα επιστολή µας, θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε θερµά, για την πλήρη ανταπόκριση σας , στο αίτηµα µας, για την κοπή του φοίνικα στον προαύλιο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Συνετίου Άνδρου.
Θα θέλαµε επίσης να σας συγχαρούµε για το έργο σας και την προσφορά σας στην αγαπηµένη µας Άνδρο και το παράδειγµα σας να βρει κι άλλους µιµητές.


Με εκτίµηση

                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

           ΦΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΓΚΟΥΛΑ  
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates