Στο Δημ. Σχολείο Πίσω Μεριάς Κορθίου

Στις 12.30 σήμερα (10/6/2016) επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Σχολείο Πίσω Μεριάς Κορθίου, ύστερα από πρόσκληση, όπου ενημερώσαμε τα παιδία για την σημαντικότητα του εθελοντισμού, για την δασοπυρόσβεση, για τα αίτια των πυρκαγιών στην Άνδρο, για τα βασικά μέτρα πρόληψης και λίγα λόγια σχετικά με τι ισχύει στον εθελοντισμό εντός και εκτός Ελλάδος. Η επίσκεψη τελείωσε με τη παρουσίαση πυροσβεστικού οχήματος.
Ευχαριστούμε πολύ τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου για τη πρόσκληση.

 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates