Κάποιες δράσεις.... (20/5 -21/5)

Φωτο: Μπατής Β.
Φωτο: Μπανίκας Ν.


Από τον φαροφύλακα μας ζητήθηκε να μεταφέρουμε νερό στον φάρο της "Φάσσας", ώστε να γεμίσουμε την δεξαμενή του νερού που υπάρχει εκεί. Με τρία οχήματα του ΣΕΔΑ (ΣΕΔΑ1, ΣΕΔΑ2, ΣΕΔΑ6) στις 20/5 μεταφέραμε 16 κυβικά για τις ανάγκες λειτουργίας του φάρου.
Στις 21/5 καθαρίσαμε τμήμα του δρόμου από τον κεντρικό δρόμο των Αποικίων προς το πάνω μέρος του χωριού καθώς είχε κατακλησθεί από την βλάστηση με αποτέλεσμα να έχει περιορισθεί το πλάτος του δρόμου στο μισό. Η προσπάθεια βέβαια δεν ολοκληρώθηκε και θα συνεχισθεί ο καθαρισμός το ερχόμενο Σάββατο 28/5.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates