Πιλοτική δράση για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην Άνδρο από το WWF

To WWF σε συνεργασία με άλλους φορείς του νησιού, αλλά και του Συλλόγου μας ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στην Άνδρο. Στη συνέχεια παραθέτουμε το ενημερωτικό κείμενο του WWF για την σχετική δράση:
Θέμα: «Τοπική εκστρατεία για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών-Πιλοτική δράση στην Άνδρο»


Το WWF Ελλάς ασχολείται ενεργά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Άνδρου και ειδικά με το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών. Το 2013 κατέγραψε τις επιπτώσεις των δύο μεγαλύτερων πυρκαγιών που έπληξαν το νησί και πρότεινε μία σειρά από μέτρα και ενέργειες με σκοπό την αποκατάσταση των καμένων οικοσυστημάτων αλλά και την βελτίωση του μηχανισμού δασοπροστασίας (http://www.wwf.gr/el/areas/forests/after-fires). Επίσης, σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς του νησιού, κατατέθηκαν από κοινού έγγραφες προτάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες (http://www.wwf.gr/images/pdfs/Ltr_apokatastasi_perioxon_Androu.pdf) για τη διαχείριση και άμβλυνση του φαινομένου των πυρκαγιών. Σκοπός του WWF Ελλάς για το 2016 είναι να συνεχίσει τις δράσεις για το θέμα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, πρόθεση είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση τοπικών ομάδων πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων, ώστε να γίνουν πολλαπλασιαστές του μηνύματος πρόληψης δασικών πυρκαγιών και η πραγματοποίηση μιας τοπικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Πρόκειται για μια πιλοτική δράση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου (ΣΕΔΑ) και διάφορους φορείς του νησιού. 
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates