Στρόφιλας (10-10-2015)

Φωτο: Κωσταντής Κ.
Το Σάββατο 10-10-15, για δεύτερη φορά
εξυπηρετήσαμε το συνεργείο που εκτελεί ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο του "Στρόφιλα", μεταφέροντας νερό για τις εργασίες που εκτελούνται εκεί.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates