Συμμετοχές 2017

Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2017 μέχρι στιγμής είναι οι ακόλουθες:

1.Στενιές ("Τρύπες")-Κατάσβεση (27-1-2017) Εθελοντές 8 - όχημα ΣΕΔΑ5
2. Κάμπος Γαυρίου-Κατάσβεση (17-2-2017) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ2
3. Γερακώνες-Κατάσβεση (21-3-2017)  Εθελοντές 6 - όχημα ΣΕΔΑ3, ΣΕΔΑ4 
4. Βουρκωτή-Κατάσβεση (26-3-2017) Εθελοντές 7 - οχήματα ΣΕΔΑ3,ΣΕΔΑ5
5. Κουμανή-Κατάσβεση (24-4-2017) Εθελοντές 4 - όχημα ΣΕΔΑ3
6. Βουρκωτή-Κατάσβεση (1-2/5/2107) Εθελοντές 15 - οχήματα ΣΕΔΑ3 - ΣΕΔΑ2 - ΣΕΔΑ4 - ΣΕΔΑ5
7. Άνω Πιτροφός-Κατάσβεση σε οικία(16/6/2017) Εθελοντές 4 - οχήματα ΣΕΔΑ3 - ΣΕΔΑ4
8. Παπλατσώνας Κορθίου-Κατάσβεση (13/7/2017) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ5 
9. Λευκόποδας Κορθίου-Κατάσβεση (29-7-2017) Εθελοντές 7 - οχήματα ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ8 
10. Σταυροπέδα-Αγία Θέκλη-Κατάσβεση (17-10-2017) Εθελοντές 20 - οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ6-ΣΕΔΑ7
11. Χώνες-Κατάσβεση (20-12-2017) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ3
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates