Εκπαίδευση μάχιμης ομάδας ΣΕΔΑ

Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της μάχιμης ομάδας του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου που πραγματοποιήθηκε από τον Υποδιοικητή του Πυρσβεστικού Σταθμού Ερμούπολης, (κ. Παπαμιχαήλ) σε συνεργασιά με τον Δικοικητή του Πυρ. Κλιμακίου Άνδρου (κ. Γιωτάκη).  Την εκπαίδευση παρακολούθησαν και τα νέα μέλη της ομάδας μας, (4 μέλη από την περιοχή Μπατσίου, 2 μέλη από την Χώρα και 1 μέλος από το Γαύριο). Το  θετικό είναι ότι όλο και περισσότερα νέα μέλη, μικρής σχετικά ηλικίας πλαισιώνουν τη μάχιμη ομάδα του Σ.Ε.Δ.Α.


 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates