Επίσκεψη του ΣΕΔΑ στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολ. Κορθίου


Σήμερα (3-6-13) και ύστερα από πρόσκληση του Δημοτικού Σχολείου Κορθίου καθώς και του Νηπιαγωγείου Κορθίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη του ΣΕΔΑ. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση της «νέας γενιάς εθελοντών δασοπυροσβεστών» γενικά για την δασοπυρόσβεση, τον εθελοντισμό και τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών.
Η ενημέρωση ξεκίνησε από το Νηπιαγωγείο με τους μικρούς υποψήφιους εθελοντές έτοιμους για όλα. Οι ερωτήσεις πολλές όπως και οι απαντήσεις – εξηγήσεις από τους ίδιους επίσης. Ο διάλογος εποικοδομητικός και με πολύ ενδιαφέρον. Στο τέλος παρουσιάσθηκε το πυροσβεστικό όχημα όπου οι μικροί «δασοπυροσβέστες» το ευχαριστήθηκαν πολύ.
Στη συνέχεια ακολούθησε η ενημέρωση του Δημοτικού Σχολείου, με πολλές ερωτήσεις από τους μαθητές. Ερωτήσεις όπως: βαθμός επικινδυνότητας, τρόποι κατάσβεσης, εξοπλισμός, εκπαίδευση εθελοντισμός, συνεργασία με τους επαγγελματίες πυροσβέστες, αιτίες κ.α.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τα δυο Σχολεία για την πρόσκληση και ελπίζουμε ότι οι νέες γενιές θα συμπεριφερθούν με περισσότερη ευαισθησία προς το «μεγάλο σπίτι μας» που είναι το περιβάλλον.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates