Εκπαίδευση 22-9-2012
Όπως είχε προγραμματισθεί πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση των νέων μελών της μάχιμης ομάδας του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου. Τα νέα μέλη θα πλαισιώσουν την ομάδα που εδρεύει στο Κόρθι, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη στο έργο της καταστολής των πυρκαγιών. Η εκπαίδευση ξεκίνησε σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 12.00 μ.μ. και τελείωσε στις 14.30 μ.μ. Η εκπαίδευση των νέων μελών έγινε από κοινού με τον κ. Τασούλη Μάνθο, σαν εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνδρου. Με το τέλος αυτής έγινε και η παραχώρηση του οχήματος ΣΕΔΑ 4, για την υποστήριξη μιας άμεσης επέμβασης και προσβολής σε περίπτωση πυρκαγιάς.  
 
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates