Εκπαίδευση (1-8-12)Όπως είχε προγραμματισθεί, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα εκπαίδευση στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου σε σενάρια απεγκλωβισμού τραυματιών από οχήματα. Η εκπαίδευση έγινε από κοινού με τους συνάδελφους πυροσβέστες του Πυρ. Κλιμακίου Άνδρου. Αυτοί που συμμετείχαν χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες και πραγματοποιούσαν διαδοχικά τις πρέπουσες ενέργειες απεγλωβισμού. Η εκπαίδευση διήρκεσε από τις 19.00 μέχρι τις 22.30, την οποία παρακολούθησε και ο Διοικητής Κυκλάδων κ. Καπάκης Ιωάννης. Σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη και μεθοδευμένη εκπάιδευση από τον Προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνδρου κ. Ζικέλογλου Ιωάννη.
Να ευχαριστήσουμε για πολλοστή φορά, το προσωπικό του Πυρ. Κλιμακίου Άνδρου καθώς και τον Προϊστάμενο κ. Ζικέλογλου Ι. για ολη την προσπάθεια.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates