Συμμετοχές 2012

Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2012 μέχρι στιγμής ήταν οι ακόλουθες:

1. Νημποριό-Κατάσβεση (9-6-2012) Εθελοντές 6 - όχημα ΣΕΔΑ (ΣΕΔΑ3 - υδροφόρα Δήμου Άνδρου)
2. Άγιος Φανούριος (Όρμος Κορθίου 26-6-12) Εθελοντές 6 - οχήματα ΣΕΔΑ1  και ΣΕΔΑ3
3. Σχόλη (Αγ. Πέτρος 27-6-12) Εθελοντές 17 - οχήματα: ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-Πυρ.Οχ.Δήμου-Υδροφόρα Χώρας-Υδροφόρα Γαυρίου
4. Μεσσαριά (6-8-12) Εθελοντές 10 - οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-υδροφόρα Χώρας
5. Λειβάδια-Βραχνού (9-8-12) Εθελοντές 21 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-πυρ.οχ. Δήμου-πυρ.οχ. Κυν.Συλ.Άνδρου-υδροφόρα Χώρας
6. Λουριά (12-8-12) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ3
7. Διποτάματα (19-8-12) Εθελοντές 26 - οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ3-πυρ.οχ. Δήμου-πυρ.οχ. Κυν.Συλ.Άνδρου-πυρ. οχ. Περιφέρειας-υδροφόρα Χωρας-υδροφόρα Γαυρίου
8. Βιτάλι (11/9/12 - 14/9/12) Εθελοντές 22 - οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ3-πυρ.οχ. Δήμου-πυρ. οχ. Περιφέρειας-υδροφόρα Χωρας-υδροφόρα Γαυρίου
9. Στραπουργιές  (15-9-12) Εθελοντές 4 - όχημα ΣΕΔΑ 3
10. Άρνη (22-9-12) Εθελοντές 8 - οχήματα ΣΕΔΑ 3-ΣΕΔΑ 5-υδροφόρα Χώρας
11. Στενό (25-9-12) Εθελοντές 6 - οχήματα ΣΕΔΑ 4-ΣΕΔΑ 5
12. Βουρκωτή (26-9-12) Εθελοντές 5 - οχήματα ΣΕΔΑ 3 - ΣΕΔΑ 5
13. Πίσω Μεριά (30-9-12) Εθελοντές 4 - όχημα ΣΕΔΑ 5
14. Στενό (4-10-12) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ 5
15. Βόρη  (5-10-12) Εθελοντές 9 - οχήματα ΣΕΔΑ 1-ΣΕΔΑ 3-ΣΕΔΑ 5 - υδροφόρα Χώρας
16. Γιαννισσαίο (21-10-12) Εθελοντές 8 - οχήματα ΣΕΔΑ 3-ΣΕΔΑ 4- ΣΕΔΑ 5
17. Μέσα Βουνί (27-10-12) Εθελοντές 4 - οχήματα ΣΕΔΑ 4 - ΣΕΔΑ 5
18. Ζένιο (30-10-12) Εθελοντές 6 - οχήματα ΣΕΔΑ 1 - ΣΕΔΑ 5
19. Στενιές (1-11-12) Εθελοντές 8 οχήματα ΣΕΔΑ 1 - ΣΕΔΑ 3 - ΣΕΔΑ 5
20. Μπατσί (28-11-12) Εθελοντές 12 οχήματα ΣΕΔΑ 2 - ΣΕΔΑ 3 - ΣΕΔΑ 5 - ΣΕΔΑ 6 - υδροφόρα Γαυρίου
21. Αποίκια  (14-12-12) Εθελοντές 5 οχήματα ΣΕΔΑ 4 - ΣΕΔΑ 5
22. Βιόκαστρο (23-12-12) Εθελοντές 5 οχήματα ΣΕΔΑ 2 - υδροφόρα Γαυρίου
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates