Συμμετοχές 2014

Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2014 μέχρι στιγμής είναι οι ακόλουθες:

1. Νημποριό-Κατάσβεση (27-6-2014) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ1
2. Σταυροπέδα-χωματερή (22-7-2014) Εθελοντές 5 - οχήματα ΣΕΔΑ3  - ΣΕΔΑ5 - υδροφόρα Δήμου
3. Αγία Αικατερίνη-Κόρθι (4-8-2014) Εθελοντές 4 - οχήματα ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ5
4. Σταυροπέδα - χωματερή (31-8-2014) Εθελοντές 8 - οχήματα ΣΕΔΑ1  -ΣΕΔΑ2 - ΣΕΔΑ3 - ΣΕΔΑ5.
5. Αμμόλοχος - Κατάσβεση (19-9-2014) Εθελοντές 9 - οχήματα ΣΕΔΑ2 - ΣΕΔΑ5 - Πυρ.οχ.Γαυρίου - Υδροφόρα Δήμου
6. Πιτροφός - Κατάσβεση (23-9-2014) Εθελοντές 4 - όχημα ΣΕΔΑ5
7. Καλυβάρι - Κατάσβεση (1-10-2014) Εθελοντές 21- οχήματα ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ2 - ΣΕΔΑ3 - ΣΕΔΑ4 - ΣΕΔΑ5 - ΣΕΔΑ6 - 1η υδροφόρα Δήμου - 2η υδροφόρα Δήμου.
8. Συνετί - Μελίδα  Κατάσβεση (8-10-2014) Εθελοντές 20 - οχήματα ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ2 - ΣΕΔΑ4 - ΣΕΔΑ5 -  1η υδροφόρα Δήμου - 2η υδροφόρα Δήμου.
9. Αϊπάτια - Κατάσβεση (9-10-2014) Εθελοντές 10 - οχήματα ΣΕΔΑ4 - ΣΕΔΑ5 - ΣΕΔΑ1 - 1η υδροφόρα Δήμου - 2η υδροφόρα Δήμου.
10. Βουρκωτή - Κατάσβεση (12-10-2014) Εθελοντές 5 - οχήματα ΣΕΔΑ5 - ΣΕΔΑ1
11. Κατακαλαίοι - Κατάσβεση (18-10-2014) Εθελοντές 22 - οχήματα ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ2 - ΣΕΔΑ3 -
ΣΕΔΑ4 - ΣΕΔΑ5 - ΣΕΔΑ6 - υδροφόρα Δήμου.
12. Λειβάδια - Κατάσβεση (23-10-2014) Εθελοντές 4 - όχημα ΣΕΔΑ3
13. Σταυροπέδα - Κατάσβεση (21-11-2014) Εθελοντές 5 - οχήματα ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ5
14. Άνω Κατάκοιλος - Κατάσβεση (23-12-2014) Εθελοντές 8 - οχήματα ΣΕΔΑ2 - ΣΕΔΑ5 - ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ3 - υδροφόρα Δήμου.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates