Συμμετοχές 2016

Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2016 μέχρι στιγμής είναι οι ακόλουθες:

1.Ράχη-Κατάσβεση (15-1-2016) Εθελοντές 3 - οχήματα ΣΕΔΑ4

2. Μέσα Βουνί-Κατάσβεση (26-1-2016) Εθελοντές 3 οχήματα ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ4
3. Στενιές-Κατάσβεση (31-1-2016) Εθελοντές 3 όχημα ΣΕΔΑ5
4. Σκολιδόρεμα (πάνω από Παλαιόπολη)-Κατάσβεση (2-2-2016) Εθελοντές 6 όχημα ΣΕΔΑ 5 
5. Μέσα Βουνί-Κατάσβεση (27/5/2016) Εθελοντές 10 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ5-υδροφόρα Δήμου
6. Αγ. Μονή (ελικοδρόμιο) - Κατάσβεση (11/6/2016) Εθελοντές 4 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ7 
7. Αλαδινού - Κατάσβεση αυτοκινήτου (18//2016) Εθελοντές 2 όχημα ΣΕΔΑ3
8. Αγ. Ιωάννης (Φάσα) - Κατάσβεση (21-22/6/2016) Εθελοντές 11 οχήματα ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ6-ΣΕΔΑ5
9. Αϊπάτια - Κατάσβεση (6/7/2016) Εθελοντές 2 όχημα ΣΕΔΑ 3 
10. Φελλός - Κατάσβεση (8/7/2016) Εθελοντές 25 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ6-ΣΕΔΑ7-2 υδροφόρες Δήμου 
11. Άνω Φελλός - Κατάσβεση (9/8/2016) Εθελοντές 11 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ6 
12. Τρομάρχια - Κατάσβεση (30/8/2016) Εθελοντές 4 οχήματα ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5
13. Πιτροφός -  Κατάσβεση (6/9/2016) Εθελοντές 6 οχήματα ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ1
14. Δώματα - Κατάσβεση (7/9/2016) Εθελοντές 2 όχημα ΣΕΔΑ4
15. Στενό - Κατάσβεση  (17/9/2016) Εθελοντές 4 οχήματα ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ1
16. Τρομάρχια - Κατάσβεση (5/10/2016)  Εθελοντές 9 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ4-υδροφόρα Δήμου
17. Αγ. Πέτρος -Κατάσβεση (18-19/10/2016) Εθελοντές 22 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ6-δυο υδροφόρες Δήμου
18. Στενό-Κατάσβεση (20/10/2016) Εθελοντές 2όχημα ΣΕΔΑ4 
19. "Μοναστήρια"- Κόρθι - Κατάσβεση(30/10/2016) Εθελοντές 9 οχήματα ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ5
20. Σταυριά - Κατάσβεση (7-11-2016) Εθελοντές 10 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5
21. Κουμανή-Κατάσβεση κάδου (10-11-2016) Εθελοντές 2 όχημα ΣΕΔΑ1
22. Κόρθι - Κατάσβεση (12-11-2016) Εθελοντές 8 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ5
23. Πιτροφός - Κατάσβεση (20/11/2016) Εθελοντές 7 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-υδροφόρα Δήμου
24. Βιτάλι - Κατάσβεση (21/11/2016) Εθελοντές 3 όχημα ΣΕΔΑ2 
25. Καππαριά - Κατάσβεση (25/11/2016) Εθελοντές 2 όχημα ΣΕΔΑ5
26. Λευκόποδας - Κατάσβεση (25/11/2016) Εθελοντές 7 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ5
27. Αγ. Ελεούσα - Κατάσβεση (26/11/2016) Εθελοντές 6 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ5
28. Σταυριά - Κατάσβεση (2/12/2106) Εθελοντές 3 όχημα ΣΕΔΑ5
29. Στραπουργιές - Κατάσβεση (3/12/2016) Εθελοντές 3 όχημα ΣΕΔΑ1
30. Μπουρό - Κατάσβεση (3/12/2016) Εθελοντές 5 όχημα ΣΕΔΑ5 
31. Βουρκωτή - Κατάσβεση (5/12/2016) Εθελοντές 4 όχημα ΣΕΔΑ5 
32. Χώρα - Κατάσβεση (18/12/2016) Εθελοντές 2 όχημα ΣΕΔΑ5

1 σχόλια:

George Mantjoros είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates