Συμμετοχές 2013

Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2013 μέχρι στιγμής ήταν οι ακόλουθες:

1. Συνετί-Κατάσβεση (26-3-2013) Εθελοντές 5 - οχήματα: ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-Υδροφόρα
2. Υψηλού-Κατάσβεση (1-5-2013) Εθελοντές 12 - οχήματα: ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ5-Υδροφόρα
3. Σταυριά-Κατάσβεση (27-6-2013) Εθελοντές 8 - οχήματα: ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5-Υδροφόρα
4. Αλαμανιά-Κατάσβεση (7-7-2013) Εθελοντές 6 - οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5
5. Κυπρί-Κατάσβεση (25-7-2013) Εθελοντές 21 - οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ6 + 2 Υδροφόρες
6.Βουρκωτή Πιτροφός-Κατάσβεση (11-8-2013) Εθελοντές 26 - οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ6 + 2 Υδροφόρες
7.Γαύριο-Κατάσβεση οχήματος ( 12-8-2013) Εθελοντές 3 -όχημα ΣΕΔΑ6
8.Άνω Γαύριο-Κατάσβεση (17-8-2013) Εθελοντές 20 οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ6 + 2 Υδροφόρες
9.Γίδες-Κατάσβεση (24-8-2013) Εθελοντές 6 οχήματα ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ5 +2 Υδροφόρες
10. Πιτροφός-Άντληση υδάτων (2-12-2013) Εθελοντές 4 όχημα ΣΕΔΑ1
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates