Παραλαβή-επισκευή πυρ. οχήματος Δήμου Άνδρου

  Μας παραχωρήθηκε το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου Άνδρου, που παρελήφθη από τον ΣΕΔΑ στις 15/5/11, χωρίς επιπλέον εξοπλισμό πυρόσβεσης, (πυροσβεστικές σωλήνες, συστολικά, ακροσωλήνια κ.λ.π.). Πριν την παραλαβή έγιναν εργασίες επισκευής και συντήρησης στο πυροσβεστικό συγκρότημα που διαθέτει το όχημα (αντλία), από κοινού με τον κ. Σταμούλη και τον πρόεδρο του ΣΕΔΑ κ. Χαζάπη.  Αγοράσθηκαν επίσης κάποια υδραυλικά εξαρτήματα με έξοδα του ΣΕΔΑ (45€), προκειμένου να διαθέτει η αντλία και έξοδο Φ25. Καθώς στην αντικατάσταση που έγινε από πλευράς  Δήμου του πυρ. συγκροτήματος αφαιρέθηκε η συγκεκριμένη έξοδος η οποία κρίνεται απαραίτητη. Επίσης έγινε αντικατάσταση  λιπαντελαίου στο κινητήρα του οχήματος, αλλαγή φίλτρου λαδιού και φίλτρου πετρελαίου, αλλαγή λαδιού στο κιβώτιο ταχυτήτων καθώς και στο διαφορικό του οχήματος. Ακόμη επισκευάσθηκε ο συμπλέκτης καθώς υπήρχε πρόβλημα στην αλλαγή ταχυτήτων. Η συντήρηση- επισκευή του οχήματος του Δήμου Άνδρου, που κόστισε 69€, επίσης επιβάρυνε τον Σύλλογο μας.  
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates