Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αντιπυρικής περιόδου 2010 από τον Αρχηγό Π.Σ.


10/12/2010Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει οργανώσει ένα ευέλικτο μηχανισμό με σκοπό την προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους καθώς επίσης και του δασικού πλούτου της χώρας μας. Κάθε χρόνο στα πλαίσια της προετοιμασίας του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών πραγματοποιούνται συσκέψεις που σκοπό έχουν τη βελτίωση της αντίδρασης του μηχανισμού και την αποτροπή εκτεταμένων καταστροφών. Την φετινή χρονιά με την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου , τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά.
Είναι γεγονός όμως ότι στην προσπάθεια που πραγματοποιείται από το έτος 1998, ιστορική χρονιά για το Πυροσβεστικό Σώμα αφού η Πολιτεία του ανέθεσε την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, το Πυροσβεστικό Σώμα βρήκε αρωγούς και συμπαραστάτες όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Κατά την στατιστική ανάλυση όλων των ετών θα παρατηρήσουμε ότι ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών παραμένει σταθερός και κυμαίνεται σε ένα μέσο όρο της τάξεως των δέκα χιλιάδων (10.000) πυρκαγιών ανά έτος. Τη φετινή αντιπυρική περίοδο ο αριθμός των πυρκαγιών μέχρι την 31η Οκτωβρίου ανήλθε στις επτά χιλιάδες επτακόσιες είκοσι τρείς (7.723) πυρκαγιές.
Όσον αφορά όμως τις καμένες εκτάσεις θα παρατηρήσουμε μια σημαντική διακύμανση από έτος σε έτος καθώς είναι γνωστό ότι οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα δυναμικό φαινόμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη τους όπως οι καιρικές συνθήκες, η μορφολογία του εδάφους, ο όγκος και η κατάσταση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης καθώς και πλήθος άλλων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων. Για την φετινή περίοδο ο συνολικός αριθμός καμένων εκτάσεων από την αρχή του έτους έως και την 31η Οκτωβρίου 2010 είναι εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα (145.361) στρέμματα.
Ο μέσος όρος στρεμμάτων ανά πυρκαγιά για το έτος 2010 ανέρχεται στα δεκαοκτώ στρέμματα και οκτακόσια είκοσι τετραγωνικά (18,820) και κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Πιο συγκεκριμένα από τα στοιχεία που προέρχονται από την Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και αφορούν τις καμένες εκτάσεις ανά κατηγορία έχουμε να αναφέρουμε τα εξής συνολικά στοιχεία καμένων εκτάσεων ανά την Επικράτεια:
1. 11.055 στρέμματα Δασών.
2. 51.492 στρέμματα Δασικών εκτάσεων.
3. 15.233 στρέμματα Υπολείμματα καλλιεργειών.
4. 35.292 στρέμματα Χορτολιβαδικών εκτάσεων.
5. 27.830 στρέμματα Γεωργικών εκτάσεων.
6. 4.068 στρέμματα Καλαμιών — Βαλτών.
7. 370 στρέμματα Σκουπιδότοπων.
8. 21 στρέμματα Αλσών.

Από τα προαναφερόμενα βλέπουμε ότι το σύνολο των καμένων στρεμμάτων που αφορούν δάση και δασικές εκτάσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλά και ανέρχονται συνολικά στα εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά (62.547) στρέμματα.
Αναλύοντας τον αριθμό έναρξης των δασικών πυρκαγιών ανά μήνα θα παρατηρήσουμε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας κατά το μήνα Απρίλιο συνέβαλε στις αυξημένες ενάρξεις δασικών πυρκαγιών, παρ’ όλο που αυτός ο μήνας είναι εκτός αντιπυρικής περιόδου.
Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κορυφώνεται ο αριθμός ενάρξεων των δασικών πυρκαγιών. Συνολικά κατά την διάρκεια αυτών των μηνών, οι ενάρξεις των πυρκαγιών (4.216 συμβάντα ), είναι πάνω από τις μισές για το τρέχον έτος, αυξάνοντας σημαντικά το μέσο όρο. Συγκεκριμένα όπως αποτυπώνεται στον ανηρτημένο πίνακα, το ποσοστό ανέρχεται στο πενήντα τέσσερα κόμμα πενήντα εννιά τοις εκατό (54,59%).
Παράλληλα παρατηρούμε την αύξηση των καμένων εκτάσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές τόσο για την έναρξη όσο και για την επέκταση των δασικών συμβάντων.
Όπως τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο, οι μεσημβρινές ώρες είναι αυτές που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη επικινδυνότητα από άποψη έναρξης ενός συμβάντος δασικής πυρκαγιάς και συγκεκριμένα από 12:00 έως 19:00 όπου, οι ενάρξεις ξεπερνούν τις πεντακόσιες ( 500 ).
Οι δυνάμεις που έλαβαν μέρος σε επιχειρήσεις κατάσβεσης παρουσιάζονται ως εξής:
1. 46.676 επεμβάσεις Πυροσβεστικών υπαλλήλων
2. 6.563 επεμβάσεις πεζοπόρων τμημάτων.
3. 2.401 επεμβάσεις Εθελοντών.
4. 310 επεμβάσεις προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων.
5. 116 επεμβάσεις Λοιπών Δυνάμεων (Προσωπικό Δημοσίων
Υπηρεσιών και Ο.Τ.Α., Μέλη Συλλόγων, Ιδιώτες).

Τα μέσα που επενέβησαν σε επιχειρήσεις κατάσβεσης έχουν ως εξής:

1. 19.614 έξοδοι Πυροσβεστικών Οχημάτων.
2. 1.288 έξοδοι Οχημάτων ΟΤΑ.
3. 531 έξοδοι Βυτιοφόρων Οχημάτων.
4. 366 έξοδοι Μηχανημάτων.
5. 253 έξοδοι Αεροσκαφών CL — 415.
6. 252 έξοδοι Αεροσκαφών CL — 215.
7. 497 έξοδοι Αεροσκαφών ΡΕΖΕΤΕL.
8. 222 έξοδοι Μισθωμένων Ελικόπτερων.
9. 3 έξοδοι Ελικοπτέρων Chinook

Ο συνολικός χρόνος επεμβάσεως των εναέριων μέσων στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχει ως εξής:
α. 2.789 ώρες Εθνικός Εναέριος Στόλος ( 215, 415, PEZETEL,CH-47)
β. 2.333 ώρες Μισθωμένων Ελικοπτέρων.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα συμβάν δασικής πυρκαγιάς τίθεται υπό έλεγχο. Όπως παρατηρούμε το (73,07%) τέθηκε υπό έλεγχο εντός των τριών πρώτων ωρών και το (94,44%) εντός του πρώτου εικοσιτετράωρου.
Από τα στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκύπτει ότι, από τη αρχή του έτους έως και τον μήνα Σεπτέμβριο, τα αίτια των πυρκαγιών για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η προανάκριση έχουν ως εξής:
α. Αμέλεια 33,95 %
β. Πρόθεση 36,99 %
γ. Τυχαία 3,89 %
δ. Φυσική 6,02 %
ε. Άγνωστη 19,15 %
Η ανάλυση των αιτιών ενάρξεως των πυρκαγιών παρουσιάζονται αναλυτικά στον αναρτημένο πίνακα και προκύπτει ότι οι γυμνές φλόγες και τα υπολείμματα καπνίσματος καταλαμβάνουν σημαντικά ποσοστά.

α. Γυμνές φλόγες 51,80%
β. Φυσικά φαινόμενα 2,88%
γ. Υπολείμματα καπνίσματος 15,98%
δ. Σπινθήρες 2,44%
ε. Ηλεκτρισμός — βραχυκύκλωμα 2,49%
στ. Αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί 0,60%
ζ. Ρίψη βεγγαλικών 0,38%
η. Πυρακτωμένες επιφάνειες 0,24%
θ. Χρήση εκρηκτικών 0,11%
ι. Διαρροή — διαφυγή και ανάφλεξη 0,06%
ια. Άλλες αιτίες 23,02%

Παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τις κατηγορίες του εμπρησμού διακόσια εξήντα τέσσερα (264) άτομα από τα οποία τα ογδόντα δύο (82) κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση και τα εκατόν ογδόντα δύο (182) για εμπρησμό από αμέλεια.
Για ενενήντα τρία (93) άτομα ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα όπου, στα σαράντα επτά (47) άτομα αποδόθηκε η κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια και στους σαράντα έξι (46) η κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση. Από τη διαδικασία αυτή κρίθηκαν προφυλακιστέα δέκα (10) άτομα.
Τα κίνητρα των δραστών από πρόθεση είναι:
α. 37,8 % κακόβουλη ενέργεια
β. 42,2 % βελτίωση βοσκοτόπων
γ. 8,1 % ενέργειες ψυχικά ασθενών
δ. 11,9 % άλλο κίνητρο

Πλέον των ανωτέρω στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να γίνει και ιδιαίτερη μνεία στις αποφάσεις που λήφθηκαν προκειμένου να βελτιωθεί ο μηχανισμός δασοπυρόσβεσης και να τεθεί σε ένα διαφορετικό πλαίσιο πιο άμεσο και πιο λειτουργικό.
Μία εξ’ αυτών ήταν η μεταστέγαση του Επιχειρησιακού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης. Με αυτό τον τρόπο επετεύχθη η καλύτερη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους στη δασοπυρόσβεση φορείς όπως οι Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καθώς και οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού.
Επίσης υπήρξε άμεση συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία τόσο στην συνδρομή της και στην συνεργασία της στο προανακριτικό έργο όσο και με τα τμήματα της Τροχαίας που διευκόλυναν την άμεση και γρήγορη προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο τόπο των συμβάντων . Σε συνεργασία με την κατά τόπους Δημοτική Αστυνομία υπήρξε λήψη μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας εντός ευαίσθητων δασικών εκτάσεων τις επικίνδυνες ημέρες και ώρες.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία μέσω της συμμετοχής του εκπρόσωπού της στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης καθώς και των κατά τόπους Δασαρχείων στη μελέτη και πραγματοποίηση προληπτικών έργων καθαρισμού. Επίσης σε συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού προτάθηκαν κατάλληλοι χώροι και εγκαταστάθηκαν σε αυτούς νέες υδατοδεξαμενές από τις οποίες τροφοδοτήθηκαν τόσο τα επίγεια όσο και τα εναέρια μέσα.
Η συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις για ακόμα μια χρονιά διατηρήθηκε σε πολύ υψηλό επίπεδο καθώς τόσο το ΓΕΕΘΑ όσο και τα τρία Επιτελεία συνέβαλαν με το εκπαιδευμένο προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η στελέχωση των μικτών και αμιγών περιπόλων, η διάθεση εναερίων μέσων για την γρήγορη μεταφορά των επίγειων δυνάμεων καθώς η διάθεση χωματουργικών μηχανημάτων είναι ίσως μερικά από τα κυριότερα μέρη αυτής της συνεργασίας. Η στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ με εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος βοήθησε στην αμεσότερη και εγκυρότερη ενημέρωση καθώς και στην διαβίβαση των αιτημάτων μεταξύ των δύο Κέντρων Επιχειρήσεων.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η προσπάθεια όλων μας ήταν προς την σωστή κατεύθυνση και αυτό συνάγεται από τις μειωμένες ζημιές της απερχόμενης αντιπυρικής περιόδου. Παρ’ όλα όμως όσα έγιναν, η γενικότερη ρεαλιστική αλλά και επαγγελματική ανάλυση και εκτίμηση των στοιχείων που επηρεάζουν τις δασικές πυρκαγιές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο δεν έχει εξαλειφθεί αλλά ούτε έχει εξασφαλιστεί ο περιορισμός των καταστροφών. Αντίθετα είναι σχεδόν βέβαιο, ότι τα επόμενα χρόνια, η συνεχώς αυξανόμενη συσσώρευση καύσιμης ύλης στα ελληνικά δάση σε συνδυασμό με την επικράτηση ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για την έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, θα έχει σαν αποτέλεσμα, την αύξηση της έντασης των δασικών πυρκαγιών και θα κάνει δυσκολότερο και πιο επικίνδυνο το κατασβεστικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η δυναμικότητα του φαινομένου μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή εάν αναλογιστούμε τις καταστροφές που προκλήθηκαν από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια σε χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, όπου επικρατούν παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και σε χώρες εκτός Ευρώπης που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς , οι Η.Π.Α. κλπ. και πρόσφατα η Ρωσία και το Ισραήλ.
Για τους λόγους αυτούς δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε και να αδρανήσουμε αλλά αντίθετα η συνεργασία αυτή να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω βελτίωση του μηχανισμού. Η συνεχής προσπάθεια που γίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα για καλύτερο σχεδιασμό και οργάνωση της δασοπυρόσβεσης απαιτεί την εντατικοποίηση των παρακάτω δράσεων:
1. Αξιοποίηση και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού έτσι ώστε έγκαιρα το σύνολο των μέσων να είναι επιχειρησιακά έτοιμο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.
2. Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και ατομικών εφοδίων και μέσων ατομικής προστασίας τόσο στο Μόνιμο όσο και στο Εποχικό Προσωπικό.
3. Καθαρισμοί των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.
4. Επικαιροποίηση της 9Α Πυροσβεστικής Διάταξης, που αφορά την ρύθμιση μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις καθώς και θα εξεταστεί η έκδοση νέας Πυροσβεστικής Διάταξης που θα περιλαμβάνει μέτρα πυροπροστασίας για οικισμούς εντός δασών και δασικών εκτάσεων.
5. Πραγματοποίηση ασκήσεων τόσο «επί χάρτου» όσο και σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί αντικειμενικοί σκοποί όπως υπενθύμιση υφιστάμενων διαδικασιών, βελτίωση συντονισμού, εντοπισμός αδυναμιών καθώς και έλεγχος και κωδικοποίηση των ενεργειών.
6. Ενδυνάμωση της επιτήρησης των δασικών εκτάσεων και της ελαχιστοποίησης του χρόνου πρώτης επέμβασης, που έχει ως επακόλουθο το σύντομο έλεγχο και κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.
7. Δρομολόγηση των ενεργειών για την μίσθωση των απαραίτητων εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης.
8. Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης με φορείς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.
9. Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στα πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης της Χώρας σύμφωνα με το σχέδιο «Καλλικράτης».
10. Πραγματοποίηση ομιλιών από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με στόχο την ενημέρωση του κοινού αλλά και φορέων πάνω στο αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα θα διανεμηθεί έντυπο υλικό το οποίο προέρχεται από χρηματοδότηση του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
11. Έγκαιρη καταγραφή και έλεγχος της καλής λειτουργίας των υδροστομίων από τις επιτροπές, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος προγραμματισμός για συντήρηση, αλλαγή ή και πύκνωση των υδροστομίων πριν το τέλος του έτους.
12. Η χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών αποτελεί προτεραιότητα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Για το λόγο αυτό υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων, το οποίο θα διαθέτει υπόβαθρο γεωγραφικών δεδομένων (GIS), ενιαία αρχιτεκτονική δομή και τεχνολογία για όλη την Επικράτεια και θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πέρα όμως από τα παραπάνω είναι δεδομένο ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών επιβάλλει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού είναι το κατά πόσο η μεταξύ τους συνεργασία είναι οργανωμένη και συντονισμένη.
Για τους λόγους αυτούς και με αφορμή την σημερινή σύσκεψη θα πρέπει ο καθένας από τη θέση του έγκαιρα να δρομολογήσει πέραν των άλλων κύριων καθηκόντων του και ενέργειες που θα έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο.
Συγκεκριμένα όσον αφορά την πρόληψη εκτός από τις απαραίτητες πιστώσεις οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν εγκαίρως , θα πρέπει αυτές να διατεθούν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ώστε οι φορείς να προχωρήσουν στην πραγματοποίηση των παρακάτω προληπτικών μέτρων:
1.1.1. Την συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και την διάνοιξη καινούργιου όπου αυτό απαιτείται.
1.1.2. Στον καθαρισμό των αλσυλλίων εντός ή πλησίον των αστικών περιοχών.
1.1.3. Την πρόσληψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των απαραίτητων προληπτικών εργασιών της Δασικής Υπηρεσίας και των Δήμων η οποία θα πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου ώστε να πραγματοποιούνται έγκαιρα οι εργασίες αυτές.
1.1.4. Την τοποθέτηση κρουνών εντός των κατοικημένων περιοχών ιδιαίτερα στα χωριά και στους μικρούς οικισμούς.
1.1.5. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οι εποπτευόμενες από αυτή Υπηρεσίες και Φορείς να εντείνουν τα μέτρα για την φύλαξη των χωματερών. Είναι κοινή διαπίστωση όλων μας ότι ένα μεγάλο μέρος των καταστροφικών πυρκαγιών προέρχεται από αυτές.
1.1.6. Πρέπει να ενταθούν οι καθαρισμοί και αραιώσεις σε περιοχές όπου είναι πολύ πιθανή η έναρξη πυρκαγιών όπως παρόδιες εκτάσεις, σιδηροδρομικές γραμμές, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού κ.α. και γι’ αυτό οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην λήψη των προληπτικών μέτρων.
1.1.7. Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας τόσο για τους υπαίθριους χώρους όσο και για τις κτιριακές εγκαταστάσεις για την αποφυγή και αντιμετώπιση πυρκαγιών.
1.1.8. Πρέπει να στελεχωθούν και να ενταχθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία δόθηκαν από δωρεές, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν και να αναλάβουν τομείς εποπτείας για την μέγιστη προσφορά τους.
1.1.9. Οι Εθελοντικές ομάδες πρέπει να ενημερώσουν την πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία σχετικά με την δράση τους και τι ενέργειες μπορούν να αναλάβουν, τι εξοπλισμό και μέσα διαθέτουν, ποια περιοχή θα εποπτεύουν καθώς και το ωράριο κάλυψης των περιοχών αυτών.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την στήριξη που μας παρείχατε και για την πολύτιμη συνεργασία που είχαμε κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2010 και δράττοντας της ευκαιρίας, στα πλαίσια της συγκέντρωσης σήμερα όλων των φορέων, με δεδομένη την εμφάνιση προβλημάτων λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στην χώρα μας, προκύπτει η ανάγκη για δρομολόγηση συντονισμένων έργων και δράσεων από όλους μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε είδους προβλήματα και αντιξοότητες που θα προκύψουν.

Πηγή : Πυροσβεστικό Σώμα
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates