Άσκηση της ομάδας που θα συμμετέχει στο 1ο Φεστιβάλ Εθελοντικών Ομάδων

 Την  Κυριακή 17-10-2010 θα πραγματοποιηθεί άσκηση της ομάδας που θα συμμετάσχει στο 1ο Φεστιβάλ Εθελοντικών Ομάδων που θα γίνει στο ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ στο Βύρωνα στις 29,30 και 31 Οκτωβρίου 2010. Η ομάδα θα λάβει μέρος στα αγωνίσματα που θα γίνουν την Κυριακή 31-10-2010 στις 11.30 π.μ. και είναι τα εξής:
1. Διέλευση από πέντε (5) κώνους.
2. Εγκατάσταση χαμηλής με τα παρακάτω υλικά: μια (1) σωλήνα 0.65, μια (1)
σωλήνα 0.45, μια (1) σωλήνα 0.25, ένα (1) δίκρουνο 65/45, ένα (1) δίκρουνο
45/25, ένα (1) αυλό 0.25, κλειδιά ελικώσεως.
3. Ανάβαση με σωλήνα 0.65 σε κλιμακοστάσιο.
4. Άρση βάρους με κάλο οδηγό ( σχοινί ) από το υψηλότερο σημείο του
κλιμακοστασίου.
5. Κατέβασμα ανθρώπινου ομοιώματος με πυροσβεστική λαβή από το
κλιμακοστάσιο.
6. Μετακίνηση φορτίου με σφύρα.
7. Έλξη ανθρώπινου ομοιώματος με οπισθοπορεία.
8. Εκκίνηση & χρήση μηχανημάτων κοπής ξύλου & μετάλλων.
9. Έλξη οπλισμένης εγκατάστασης & κατάσβεση υποτιθέμενης πυρκαγιάς.
Επίσης στα πλαίσια της επίδειξης του Φεστιβάλ, που προβλέπεται από τους διοργανωτές, ο ΣΕΔΑ θα πραγματοποιήσει "ζεύξη αντλιών"
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates