Αναλυτική δραση του ΣΕΔΑ για το 2009


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΔΡΟΥ (ΣΕΔΑ)
Α.Μ.: 22/2007
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Συμβάν/

Περιοχή

Ημ/νία Συμβάντος
Τύπος δράσης που ανέλαβε η Οργάνωση
Φορέας κινητοποίησης της Οργάνωσης
Φορέας συντονισμού της Οργάνωσης
Αριθμός Εθελοντών που έλαβαν μέρος
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν
Πυρκαγιά στην περιοχή Βουρκωτής

31-3-09

Κατάσβεση
ΣΕΔΑ
Π.Υ.
2

1 πυροσβεστικό UNIMOG του Συλλόγου
Πυρκαγιά στην περιοχή Κοχύλου

5-5-09
Κατάσβεση
Π.Υ.
Π.Υ.
7

1 πυροσβεστικό UNIMOG του Συλλόγου, το βυτιοφόρο του Δήμου Άνδρου και το Πυροσβεστικό όχημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου

Πυρκαγιά στην περιοχή Κάμπος Γαυρίου
15-7-09
Κατάσβεση
Π.Υ.
Π.Υ.
11
2 πυροσβεστικά UNIMOG του Συλλόγου, το βυτιοφόρο του Δήμου Άνδρου και το Πυροσβεστικό όχημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου
Πυρκαγιά στην περιοχή Φελλού-
Χάρακα
28-8-09
Κατάσβεση
ΣΕΔΑ
Π.Υ.
14
1 πυροσβεστικό UNIMOG του Συλλόγου, το βυτιοφόρο του Δήμου Άνδρου και το Πυροσβεστικό όχημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου
Πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Γαυρίου
-Κουμαρίου
30-8-09
Κατάσβεση
ΣΕΔΑ
Π.Υ.
5
2 πυροσβεστικά UNIMOG του Συλλόγου και το βυτιοφόρο του Δήμου Άνδρου
Πυρκαγιά στην περιοχή Κουρελίου
22-9-09
Κατάσβεση
ΣΕΔΑ
Π.Υ.
10
2 πυροσβεστικά UNIMOG του Συλλόγου και το βυτιοφόρο του Δήμου Άνδρου
Πυρκαγιά στην περιοχή  Άνω Αγ. Πέτρου
27-9-09
Κατάσβεση
Π.Υ.
Π.Υ.
7
1 πυροσβεστικό UNIMOG του Συλλόγου, το βυτιοφόρο του Δήμου Άνδρου
Πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Αγ. Πέτρου
27-9-09
Κατάσβεση
Π.Υ.
Π.Υ.
5
2 πυροσβεστικά UNIMOG του Συλλόγου
Πυρκαγιά στην περιοχή Νημπορειού
27-9-09
Κατάσβεση
Π.Υ.
Π.Υ.
4
1 πυροσβεστικό UNIMOG του Συλλόγου
Πυρκαγιά στην περιοχή Λειβαδίων
6-10-09
Κατάσβεση
ΣΕΔΑ
Π.Υ.
5
1 πυροσβεστικό UNIMOG του Συλλόγου
Πυρκαγιά στην περιοχή Κάστρου Κοχύλου
21-10-09
Κατάσβεση
ΣΕΔΑ
Π.Υ.
9
2 πυροσβεστικά UNIMOG του Συλλόγου και το βυτιοφόρο του Δήμου Άνδρου
Πυρκαγιά στην περιοχή Ράχης Κορθίου
22-10-09
Κατάσβεση
ΣΕΔΑ
Π.Υ.
7
2 πυροσβεστικά UNIMOG του Συλλόγου
Πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Πιτροφού
21-11-09
Κατάσβεση
ΣΕΔΑ
Π.Υ.
9
2 πυροσβεστικά UNIMOG του Συλλόγου, το βυτιοφόρο του Δήμου Άνδρου
Πυρκαγιά στην περιοχή Εβρουσιών
19-12-09
Κατάσβεση
ΣΕΔΑ
Π.Υ.
2
1 πυροσβεστικό UNIMOG του Συλλόγου
Πυρκαγιά στην περιοχή Νημπορειού
28-12-09
Κατάσβεση
ΣΕΔΑ
Π.Υ.
3
1 πυροσβεστικό UNIMOG του Συλλόγου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Ημερομηνία

Τύπος δράσης που ανέλαβε η Οργάνωση
Αριθμός Εθελοντών
που έλαβαν μέρος
Σε όλη τη διάρκεια του έτους

Καταγραφή και εξασφάλιση συναίνεσης για χρήση τόσο από το Σύλλογο, όσο και από την Π.Υ., από ιδιοκτήτες 13 σημείων υδροληψίας σε όλο το νησί και παροχή πληροφόρησης στο τοπικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο

5
Απρίλιος 2009

Αναγνώριση περιοχής Γερακώνα-πεζοπορία και καθαρισμός διαδρομής από τον ποταμό των Λειβαδίων στη Μονή Παναχράντου

6

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία
Εκπαιδευτικός Φορέας
Τύπος Εκπαίδευσης
Αριθμός Εκπαιδευόμενων Εθελοντών

10-5-09

Ο ίδιος ο Σύλλογος, παρουσία στελεχών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνδρου
Τρόποι επικοινωνίας και λειτουργίας της εθελοντικής ομάδας σε περιστατικά αντιμετώπισης (ενδοεπικοινωνία και σχέδια και τρόποι δράσης-διαμονή χαρτών)
22

18-8-09

Ο ίδιος ο Σύλλογος
Θεωρητική κατάρτιση και άσκηση χρήσης πυροσβεστικών μέσων για τους εθελοντές του Δημοτικού Διαμερίσματος Υδρούσας
12

 Ο συγκεκριμένος πίνακας αφορά αναλυτικά τη δράση του ΣΕΔΑ για το 2009 όπως κινοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates