Εθελοντισμός σε άλλες χώρες

   Όσον αφορά το θεσμό του εθελοντισμού σε άλλες χώρες, στη Γερμανία υπάρχουν 1.300.000 εθελοντές και 27.000 μόνιμοι πυροσβέστες ενώ στις Η.Π.Α. το 72% του δυναμικού είναι εθελοντές. Πιο συγκεκριμένα, στη Γερμανία λειτουργούν «Πυροσβεστικές Νεολαίες» όπου παιδιά από 10 ετών εξοικειώνονται με το δάσος και τις αρχές της δασοπυρόσβεσης. Η εκπαίδευση είναι διετής, λαμβάνει χώρα κυρίως τα Σαββατοκύριακα και οργανώνεται σε επίπεδο δήμου.
Στη Γαλλία, που συχνά δοκιμάζεται από πυρκαγιές στα νότια διαμερίσματά της, οι μόνιμοι πυροσβέστες είναι 35.172 και οι εθελοντές είναι 195.417 ηλικίας 16 έως 55 ετών. Κάποιοι από αυτούς επιλέγουν τη δασοπροστασία ως εναλλακτική μορφή θητείας στο στρατό.
Η Αυστρία ακολουθεί το «ευρωπαϊκό» πρότυπο με 4.527 εθελοντικά πυροσβεστικά σώματα, έναντι 6 επαγγελματικών που βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις ενώ υπάρχουν και οι «Πυροσβεστικές Νεολαίες» για παιδιά 10-16 ετών.
Στην Ολλανδία, οι εθελοντές αντιπροσωπεύουν το 80% των πυροσβεστών και λαμβάνουν την ίδια ακριβώς εκπαίδευση με τους επαγγελματίες.
Στην Ιταλία, ο όγκος των εθελοντών είναι τεράστιος και οι ενδιαφερόμενοι ξεκινούν στα 16 συμμετέχοντας σε μια από τις πολλές ομάδες πολιτικής προστασίας που υπάρχουν και στα 18 καλούνται να διαλέξουν κατεύθυνση.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates