Μηχανισμοί επιβίωσης μεσογειακής βλάστησης

   Κάποια φυτά μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια δασική πυρκαγιά χάρη στους μηχανισμούς αντοχής που έχουν αναπτύξει απέναντι στη φωτιά, αλλά και στην ταχύτητα αναγέννησης τους μετά απ΄αυτήν. Τα φυτά αυτά ονομάζονται Πυρόφυτα και διακρίνονται σε Ενεργητικά και Παθητικά.    Τα Ενεργητικά Πυρόφυτα διαθέτουν μηχανισμό αναπαραγωγής ο οποίος ενεργοποιείται αμέσως μετά τη φωτιά, μέσω της βλαστητικής οδού με ριζοβλάστηση ή πρεμνοβλάστηση (π.χ. πουρνάρι, κουμαριά, ασπαρτιές ή ρείκι, κλπ.) ή μέσω των σπόρων που προστατεύονται (μέσα στους κώνους ή στο έδαφος) κατά τη διάρκεια της φωτιάς, για να ελευθερωθούν αμέσως μετά και να οδηγήσουν στην αναγέννηση της καμένης έκτασης.
   Τα Παθητικά Πυρόφυτα έχουν υψηλό βαθμό αντοχής στις φλόγες και στις υψηλές θερμοκρασίες της φωτιάς, ως αποτέλεσμα ποικίλων μηχανισμών, που διαφέρουν από φυτό σε φυτό, όπως για παράδειγμα, οι βελανιδιές με τον παχύ φλοιό που δύσκολα καίγονται και προστατεύουν το ζωντανό τμήμα του φυτού από την υπερθέρμανση ή αυτές με υψηλή περιεκτικότητα μεταλλικών στοιχείων στο ξύλο τους, και το αρμιρίκι ή η κουκουναριά που με τη φυσική αποκλάδωση απομακρύνει τα κλαδιά της από το έδαφος και τις έρπουσες πυρκαγιές.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates